Chính Trị

Ngày 6/3, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.