Chính Trị

Ngày 15/8, Tại huyện Trà Lĩnh diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Đoàn đại biểu thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc choang Quảng Tây ( Trung Quốc) về hợp tác phát triển trồng dâu nuôi tằm giữa huyện Trà Lĩnh với thành phố Tịnh...

Văn hóa - Xã hội

Trong 2 ngày, 12&13/8/2017 trên địa bàn thị trấn Hùng Quốc đã diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ VIII năm 2017. Đây là đơn vị được huyện Trà Lĩnh chọn làm điểm để đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở.

An ninh – Quốc Phòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trà Lĩnh tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", bảo đảm ở đâu có dân, có tổ...