Chính Trị

​Ngày 12/4, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX) năm 2019, nhằm thông tin đến DN và HTX trên địa bàn các thông tin, chủ trương, chính sách của huyện và lắng nghe, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và HTX.