Di dời gia súc ra khỏi sàn nhà

Câu hỏi: 
Vấn đề di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở huyện Trà Lĩnh đang gặp khó khăn gì?
Tên của bạn: 
Giang
Điện thoại: 
0941026368
Địa chỉ: 
Cao Chương - Trà Lĩnh - Cao Bằng
Trả lời: 

Vấn đề khó khắn nhất là do tập quán nuôi nhốt gia súc của nhân dân; nhà dân san sát nhau không có quỹ đất đất; các hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở thường là các hộ nghèo, cận nghèo nên không có kinh phí để xây dựng chuồng; tâm lý lo ngại để chuồng trại xa nhà rất khó quản lý, dễ mất trộm..

Lĩnh vực: