Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay toàn huyện Trà Lĩnh có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí, trong đó xã Cao Chương đạt cao nhất với 13 tiêu chí , Huyện Trà Lĩnh phấn đấu đến cuối năm 2017 xã Cao Chương sẽ về đích trong  xây dựng nông thôn mới. Trong đó những tiêu chí như đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… đó là những tiêu chí gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện để về đich nông thôn mới, những khó khăn đó không của riêng xã Cao Chương mà đó là tình trạng chung của huyện Trà Lĩnh trong xây dựng nông thôn mới. Vì hiện nay nguồn vốn để đầu tư làm đường giao thông và đầu tư cơ sở vật chất văn hóa của huyện còn hạn chế mà nhu cầu thực tế cần nhiều nguồn vốn, tập quán nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà của bà con còn cao, với gần 2 nghìn hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn.

Tại hội nghị này các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó  cần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia hiến đất, hiến ngày công và tự ý thức di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, các thành viên trong gia đình và những người xung quanh; các xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí, đồng thời tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bên cạnh việc hoàn thiện các tiêu chí các xã cần duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt được./.

Bế Gia – Ngọc Tân

Đài TT – TH Trà Lĩnh