Xã Lưu Ngọc

Địa chỉ:  Xã Lưu Ngọc, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email: ubndluungoc.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL   

1

Ma Văn Thức

Bí thư

Đảng ủy 

0977167214

 

2

Hoàng Văn Thuận

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0836.877.816

 

3

Hoàng Long Sách

Chủ tịch

UBND 

0376.045.541

sachhl@caobang.gov.vn

4

Dương Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

UBND 

0364422797

tuandv@caobang.gov.vn

5 Sầm Thị Lanh

Văn phòng

Thống kê

0349.601.783

lanhst@caobang.gov.vn
 
Kênh thông tin: