Cô Mười

 

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Hoàng Văn Việt Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 01693.390.398  
2 Phương Ăng Co Phó Bí thư Đảng ủy 01643.249.782  
3 Đặng Hoàng Hiệp  Chủ tịch UBND 01688.033.818 hiepdh@caobang.gov.vn
4 Hoàng Thị Tươi Phó Chủ tịch UBND   tuoiht@caobang.gov.vn
5 Nông Sông Mao Phó Chủ tịch UBND   maons@caobang.gov.vn
6 Dương Văn Sủi Phó Chủ tịch HĐND    
7 Triệu Thị Mới Văn phòng - Thống kê 02066.289.246 moitt@caobang.gov.vn
Kênh thông tin: