Xã Cô Mười

Địa chỉ:  Xã Cô Mười, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063880280

Địa chỉ Email: ubndcomuoi.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL   

1

Hoàng Văn Việt

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0393.390.398

 

2

Đặng Hoàng Hiệp

Chủ tịch

UBND 

0388.033.818

hiepdh@caobang.gov.vn

3

Nông Sông Mao

Phó Chủ tịch

UBND 

0393387335

maons@caobang.gov.vn

4

Triệu Thị Mới

Văn phòng

Thống kê 

0393.388.099

moitt@caobang.gov.vn

 

 
 
Kênh thông tin: