Xã Tri Phương

Địa chỉ:  Xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại:

Địa chỉ Email: ubndtriphuong.tralinh@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ma Văn Chiến

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0357.145.386

 

2

Nông Văn Cù

Chủ tịch

UBND

0399.064.026

cunv@caobang.gov.vn

3

Đàm Văn Bàng

Phó Chủ tịch

UBND

0943.585.361

bangdv@caobang.gov.vn

4

Trương Văn Tùng

Văn phòng

Thống kê

0966.556.808

tungtv@caobang.gov.vn

 
Kênh thông tin: