Xã Xuân Nội

Địa chỉ:  Xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063.880.095

Địa chỉ Email: ubndxuannoi.tralinh@caobang.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Đàm Văn Đoàn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0397.074.956  
2 Bế Văn Quỳnh Chủ tịch UBND xã 0973 670 112 quynhbv@caobang.gov.vn
3 Hoàng Việt Hùng

Phó Chủ tịch

UBND xã

0386.056.126

           hunghv@caobang.gov.vn

4 Tô Thị Hương

Văn phòng

Thống kê

0388.772.561 huongtt_tl@caobang.gov.vn
Kênh thông tin: