Quang Hán

 

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Bế Văn Thức Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0969.562.266   
2 Bế Thị Phượng Phó Bí thư Đảng ủy 0984.282.615  
3 Ma Thị Ương Phó Chủ tịch HĐND 01674.895.207  
4 Hoàng Văn Dương Chủ tịch UBND 02063.880.060 duonghv_tl@caobang.gov.vn
5 Bế Ngọc Hồng Phó Chủ tịch UBND 0986.572.355 hongbn@caobang.gov.vn
6 Bế Văn Thái Phó Chủ tịch UBND 01682.915.016  
7 Bế Thị Thu Văn phòng - Thống kê 02063.880.150 thubt@caobang.gov.vn
Kênh thông tin: