Xã Cao Chương

Địa chỉ:  Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063.880.245

Địa chỉ Email: ubndcaochuong.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Hoàng Thị Lan

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0916950576

 

2

Nông Văn Hợp

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

0944031977

hopnv@caobang.gov.vn

3

Nông Văn Thiện

Phó Chủ tịch

UBND

0982.730.983

thiennv@caobang.gov.vn

4

Nông Văn Trọng

Văn phòng

Thống kê

0396.162.009

trongnv@caobang.gov.vn

 

                                                        

                                                        

                           

 

 

Kênh thông tin: