Thị trấn Hùng Quốc

Địa chỉ:  Tổ dân phố 1, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063.880.146

Địa chỉ Email: ubndhungquoc.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN 

    CHỨC VỤ      

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL 

1

Lê Thị Minh

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND thị trấn 

0983.988.637

 

2

Sái Văn Mạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND thị trấn 

02063.880.270

manhsv@caobang.gov.vn

3

Nông Quang Giáp

Phó Chủ tịch UBND thị trấn 

0972.707.965

giapnq@caobang.gov.vn

4

Ngô Thị Ngọc  Lan

Văn phòng - Thống kê

02063.880.649

lanntn_tl@caobang.gov.vn

 

                                                                  

                                                                                  

                                             

 

 

Kênh thông tin: