Thị trấn Hùng Quốc

 

TT HỌ VÀ TÊN                    CHỨC VỤ                                    SỐ ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ EMAIL                 
1 Lê Thị Minh Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND 0983.988.637  
2 Lã Văn Trường Phó Bí thư Đảng ủy    
3 Nông Thị Hà Phó Chủ tịch HĐND 0966.298.811  
4 Sái Văn Mạnh Chủ tịch UBND 02063.880.270 manhsv@caobang.gov.vn
5 Nông Quang Giáp Phó Chủ tịch UBND 0972.707.965 giapnq@caobang.gov.vn
6 Lã Phi Trường Phó Chủ tịch UBND 0936653777 truonglp@caobang.gov.vn
7 Ngô Thị Ngọc Lan Văn phòng - Thống kê 02063.880.649 lanntn_tl@caobang.gov.vn

 

Kênh thông tin: