Tổng kết năm tài chính 2016-2017 và triển khai kế hoạch năm 2017-2018 của các Dự án do tổ chức Childfund tài trợ

   Ngày 8/8/2017, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết năm tài chính 2016-2017 và triển khai kế hoạch năm 2017-2018 của các Dự án do tổ chức Childfund tài trợ.

Toàn cảnh hội nghị

          Năm tài chính vừa qua, các Dự án Childfund được thực hiện tại 6 xã: Quốc Toản, Cao Chương, Quang Hán, Xuân Nội, Quang Vinh và Lưu Ngọc của huyện. Trong đó, Dự án dân sinh có tổng kinh phí hơn 5 tỷ 590 triệu đồng, thực hiện giải ngân được hơn 5 tỷ 569 triệu đồng (đạt 99,5%), với các hoạt động: xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, tập huấn KHKT, trồng trọt, chăn nuôi, giảm thiểu rủi ro thảm họa; các chương trình tín dụng vi mô và tiết kiệm; hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh thiếu niên.

           Dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường: tổng kinh phí hơn 2 tỷ 640 triệu đồng, giải ngân được hơn 3 tỷ 430 triệu đồng (đạt 130,34%). Hỗ trợ 38 hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà; hỗ trợ xây dựng 450 bể lọc nước sinh học Bio-sand, 03 hố xử lý chất thải, 381 nhà vệ sinh (vượt 81 nhà so với KH). Dự án Bảo vệ trẻ em: tổng kinh phí 1 tỷ 920 triệu đồng, giải ngân được 1 tỷ 960 triệu đồng (đạt 102%); Dự án Giáo dục: tổng kinh phí 2 tỷ 219 triệu đồng, giải ngân đạt 100%KH. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình tài trợ trẻ với 2.032 lá thư trao đổi giữa trẻ em và nhà tài trợ, hoàn thành 1.903 lá (đạt 93,6%).

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: thiếu mặt bằng, quỹ đất để xây dựng sân chơi cho trẻ em, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, nhận thức của người dân về việc tham gia Dự án còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ đến từ Dự án.

          Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các tổ Dự án thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2017-2018 với những nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương./.

Thu An – Bế Gia

Chuyên mục: