Triển khai cuộc vận động tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc tại xã Quang Hán năm 2017

Ngày 14/8, huyện Trà Lĩnh triển khai cuộc vận động tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc tại xã Quang Hán năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Quang Hán là xã biên giới của huyện Trà Lĩnh, xã có 599 hộ với 2.702 nhân khẩu, trong đó có 39 hộ/142 tín đồ theo đạo Tin lành. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không có các vụ việc lớn, phức tạp xảy ra, tình hình an ninh biên giới cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình  hình công dân xuất cảnh sang trung quốc lao động có chiều hướng gia tăng, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp.

Trong thời gian 45 ngày (từ ngày 14/8 - 30/9), Đoàn công tác chỉ đạo, thực hiện “Cuộc vận động tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” tại xã Quang Hán năm 2017 với 12 thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng địa bàn cơ sở với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương, nhận thức của từng người dân, nội dung tập trung tuyên truyền: các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những điểm ưu điểm nổi bật vè tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng Công an, với các tổ chức đoàn thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong công tác vận động tham gia giữ gìn ANTT,  nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Thanh Huyền - Bế Gia

Chuyên mục: