Chi cục Thuế Trà Lĩnh: Thu thuế đạt 25 tỷ 284 triệu đồng

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế Trà Lĩnh thu thuế được 25 tỷ 284 triệu đồng, đạt 98% so với dự toán Bộ Tài chính giao, 59,9% so với dự toán UBND tỉnh giao, 56,2% so với dự toán UBND huyện giao.

Hàng hóa vận chuyển qua địa bàn huyện Trà Lĩnh tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Trong đó, các sắc thuế thu đạt cao, như: Thuế thu nhập cá nhân 1 tỷ 679 triệu đồng, đạt 118% so với dự toán UBND tỉnh giao; lệ phí trước bạ 4 tỷ 417 triệu đồng, đạt 152% dự toán giao; tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 728 triệu đồng, đạt 111% dự toán giao; thu phí và lệ phí 10 tỷ 938 triệu đồng, đạt 41,4% dự toán giao...

Hiện, Chi cục tập trung các giải pháp thu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật về thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế điện tử; đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh còn nợ thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao thu thuế 42 tỷ 219 triệu đồng trong năm 2017. 

 
P.O (baocaobang.vn)
Chuyên mục: