Thu phí phương tiện XNK hàng hóa qua Cửa khẩu Trà Lĩnh được gần 11 tỷ đồng

8 tháng năm 2017, lực lượng chức năng đã thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Trà Lĩnh được 10 tỷ 964 triệu đồng, bằng 41,67% kế hoạch.

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đạt 22 triệu 635 nghìn USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu 4 triệu 240 nghìn USD. Có 31.628 tấn hàng tạm nhập tái xuất qua Cửa khẩu Trà Lĩnh với tổng trị giá hàng tạm nhập, tái xuất 37 triệu 341 nghìn USD. Lực lượng Hải quan thu thuế xuất nhập khẩu được 43 tỷ 723 triệu đồng, bằng 62,46% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu Trà Lĩnh, trong Khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh hiện có 6 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư các dự án kho, bãi phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa với tổng vốn đầu tư 3.674 tỷ đồng. Có 3 nhà đầu tư đã hoàn thành dự án, đi vào hoạt động. Còn 3 dự án của 3 công ty: cổ phần Điện tử tin học Viễn thông; cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Trà Lĩnh - Long Bang (Công ty Sao Vàng); cổ phần Interserco VCI đang có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Văn Sơn (baocaobang.vn)
Chuyên mục: