Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Ngày 28/8, huyện Trà Lĩnh tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018.

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017

Trong năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục huyện Trà Lĩnh đã đẩy mạnh thực hiện quy hoạch hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Trong năm đã tiến hành cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 09 công trình cho các trường phổ thông và mầm non với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng; Chú trọng xây dựng chuẩn hóa, hiện đại hóa trong các cơ sở giáo dục, trong năm học này đã được công nhận thêm 01 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 08 Trường. Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông được đẩy mạnh. Đặc biệt, trong năm học này chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ngày càng được nâng cao, trong đó tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt cao; học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng với 93 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao với 59% giáo viên mầm non, 45% giáo viên tiểu học, 64% giáo viên THCS có trình độ đào tạo trên chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2017-2018, trong đó chú trọng nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của nhà giáo, nâng cao chất lượng dạy và học; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng mạng lưới trường lớp đạt chuẩn. Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Chú trọng đổi mới hình thức dạy và học, thi cử cũng như kiểm tra đánh giá.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 29 tập thể, 371 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: