Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn Hùng Quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 31/8/2017, Công đoàn cơ sở thị trấn Hùng Quốc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Trà Lĩnh chọn làm đại hội điểm công đoàn cơ sở xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn thị trấn Hùng Quốc đã hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên được thực hiện tốt, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực cho cán bộ đoàn viên; công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVC được thực hiện thường xuyên liên tục, có hiệu quả; Các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở được tạo điều kiện tham gia học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị. Vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ do Trung ương, địa phương phát động được gần 40 triệu đồng; 100% CĐCS vững mạnh, 92% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; >92% gia đình ĐVCĐ đạt danh hiệu văn hóa; 100% cán bộ, CNVCLĐ không vi phạm các tệ nạn xã hội và chính sách KHHGĐ; Duy trì thực hiện phong trào “Xanh-sạch-đẹp” ở cơ quan;…

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn thị trấn Hùng Quốc đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Phấn đấu: >80% ĐV trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; >20% ĐV trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 66% cán bộ công đoàn có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;…

Đại hội tín nhiệm bầu ra 03 đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với tổ chức vào BCH Công đoàn thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Qua Đại hội Công đoàn thị trấn Hùng Quốc, LĐLĐ huyện Trà Lĩnh rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện./.

Thu An - Mạnh Quân

Chuyên mục: