Thống nhất các giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

Ngày 07/9, UBND huyện Trà Lĩnh tiến hành phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT - XH, quốc phòng - an ninh tháng 8 và thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2017. 

Toàn cảnh phiên họp

Tháng 8/2017, diện tích gieo trồng vụ mùa, vụ hè thu toàn huyện đạt kế hoạch đề ra. Các xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao trong năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì và có mức tăng trường ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm ước đạt 76% chỉ tiêu kế hoạch giao. Thu ngân sách tính đến 31/8/2017 đạt 26.398 triệu đồng, bằng 62,5% dự toán Tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp; đề xuất hướng giải quyết vướng mắc, thống nhất các giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2017 về đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản; tiến độ thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND huyện về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý hành lang đường bộ, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và công tác quản lý, giám sát thu phí tại cửa khẩu; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện./.

Thanh Huyền - Bế Gia

Chuyên mục: