Hơn 180 đại biểu được tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 20/9, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hơn 180 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc, điều tra viên, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn sử dụng các mẫu phiếu các biểu tổng hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…Hội nghị đã thảo luận, giải đáp thắc mắc qua đó giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra.

Qua công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,  để làm cơ sở cho mục tiêu giảm nghèo năm 2017 và làm căn cứ để huyện tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo và cận nghèo trên đại bàn huyện./.

Bế Gia

Chuyên mục: