Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa HLH phụ nữ với Công an, Đồn biên phòng

Ngày 25/9, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội liên hiệp phụ nữ  với Công an, Hội liên hiệp phụ nữ  với Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh.

Lãnh đạo UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Trong 5 năm qua thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội liên hiệp phụ nữ  với Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã triển khai có hiệu quả, thể hiện ở nhiều mặt, từ công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và thể hiện mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị. Hội phụ nữ các cấp cơ sở đã phối hợp với các tổ, đội, trạm công tác biên phòng tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên được 630 cuộc với hơn 31 nghìn lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được 29 cuộc; mở 65 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho gần 5.000 lượt người; hàng năm 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được được hội giúp đỡ và đã có trên 4.000 lượt chị em tham gia giúp phụ nữ bằng nhiều hình thức; xây dựng được 12 nhà “mái ấm tình thương” và nhà “đại đoàn kết” trị giá trên 220 triệu đồng;

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trong 5 năm qua Hội liên hiệp phụ nữ và lực lượng Công an huyện đã  phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự; giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong nhân dân.  Hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội về phòng chống ma túy, bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội  được trên 400 cuộc với hơn 8.000 lượt người tham gia; Hội viên phụ nữ trong toàn huyện  đã cung cấp 178 nguồn tin cho công an huyện, trong đó có 95 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, qua đó giúp cơ quan Công an điều tra khám phá thành công nhiều vụ án  góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trong giai đoạn 2012 - 2017./.

Bế Gia 

Chuyên mục: