Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng

Ngày 02/10 Huyện ủy Trà Lĩnh  tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 mở rộng, khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá tình hình xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm huyện ủy Trà Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy qua đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra: với tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 20.990 tấn, bằng 111% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  đạt trên 4 tỷ 500 triệu đồng, bằng 83,1% chỉ tiêu kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 28 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch; Các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và nhân dân được chăm lo tốt về đời sống vật chất và tinh thần; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng đảng được cụ thể hóa và bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã huy động được sức mạnh của các lực lượng trong hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay Đảng bộ huyện đã kết nạp được 61 đảng viên mới đạt 67,7% chỉ tiêu kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện ủy Trà Lĩnh tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh, trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường và tình trạng vi phạm luật đất đai./.

Bế Gia 

Chuyên mục: