Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Ngày 04/10, Trường Tiểu học Nam Tuấn (Trà Lĩnh) tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017. Đây là Trường được chọn tổ chức điểm của huyện.

Buổi lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” diễn ra từ ngày 02 - 08/10/2017 được Trường Tiểu học Nam Tuấn (Trà Lĩnh) triển khai với những nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập; tổ chức các phong trào thi đua giành nhiều hoa điểm tốt; các hoạt động ngoài giờ chính khóa; phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; giáo dục kỹ năng sống.. tổ chức trưng bày, giới thiệu sách về tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ góp phần phát triển văn hóa đọc.

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả qua đó nhằm khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập./.

Thanh Huyền - Bế Gia

Chuyên mục: