Hội nghị triển khai đề án 818 và truyền thông hàng hóa skss và dịch vụ KHHGĐ

Ngày 10/10/2017, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tổ chức Hội nghị triển khai đề án 818 và truyền thông hàng hóa SKSS và dịch vụ KHHGĐ.

Các đại biểu dự hội nghị 

          Tại hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu về nội dung Đề án Xã hội hóa, mục tiêu, lợi ích của Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020; cung cấp kiến thức, kỹ năng về Dân số - SKSS/KHHGĐ, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt là việc nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ dân số cấp cơ sở về lợi ích sử dụng phương tiện tránh thai (PTTT), hàng hóa SKSS theo phân khúc thị trường xã hội hóa.

Hội nghị cũng dành thời gian triển khai kế hoạch phân phối PTTT và hàng hóa SKSS theo hướng dẫn của Đề án 818. Theo đó, có 5 sản phẩm PTTT, hàng hóa SKSS từ đề án 818 là: bao cao su, viên uống tránh thai, viên primetal-fomuler, dung dịch varis, dung dịch Gyno-pro. 

Việc triển khai hoạt động xã hội hóa cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tạo thêm cơ hội lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi sử dụng PTTT từ cấp miễn phí sang tự chi trả. Từ đó giúp tăng nhanh số người sử dụng các BPTT, góp phần duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện./.

Thu An

Chuyên mục: