Chi nhánh Agribank Trà Lĩnh phấn đấu nguồn vốn huy động năm 2018 đạt 500 tỷ đồng

Ngày 31/01, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Trà Lĩnh tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 430 tỷ đồng, bằng 102% KH, tăng 23,2% so với cùng kỳ, trong đó nguồn tiền gửi của dân cư trên địa bàn đạt 398,4 tỷ đồng, tăng 84,3 tỷ so với cùng kỳ. Các nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định và đáp ứng đủ, kịp thời cho hoạt động kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch. Các chương trình tiết kiệm huy động dự thưởng, cơ cấu chuyển vốn ổn định các kỳ hạn và lãi suất cho vay đều đạt theo chương trình đã đề ra. Tổng doanh số cho vay đạt 285,7 tỷ đồng, tăng 58,6 tỷ đồng so với năm 2016. Tổng dư nợ cho vay đạt 203 tỷ đồng, bằng 99% KH, tăng 28% đồng so với cùng kỳ. Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp phát triển các nhóm sản phẩm dịch vụ tiện ích. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong năm 2017, Agribank Trà Lĩnh đã ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo với số tiền gần 18 triệu đồng.

Năm 2018, Agribank Chi nhánh huyện Trà Lĩnh phấn đấu nâng tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 500 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 01% so với tổng dư nợ; tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ và triển khai có hiệu quả các chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng; tăng trưởng dư nợ tỷ lệ tăng 20% trở lên. Phát triển kinh doanh dịch vụ và thực hiện tốt cho vay hỗ trợ lãi suất theo các chương trình của Chính phủ như Nghị định số 55 về cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn toàn huyện./.

Thanh Huyền

Chuyên mục: