Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2018

Ngày 20/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo và một số nội dung công tác khác.

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Trà Lĩnh

Trong quý I năm 2018, tổng nguồn vốn cho vay 110.861 triệu đồng, tăng 1.020 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 100 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác cho vay 550 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương 5.809 triệu đồng. Thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng, với tổng số tiền 110.411 triệu đồng, tăng 989 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, =96%KH dư nợ; tổng số hộ vay vốn 2.896 hộ thông qua 121 tổ TK&VV. Nợ quá hạn 193 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân tại các điểm giao dịch xã đạt 88,68%, tỷ lệ thu nợ đạt 97,1%, tỷ lệ thu lãi đạt 95,68%. Đến hết quý I, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 110.391 triệu đồng, chiếm 99,98%. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV 1.156 triệu đồng, tăng 80 triệu đồng so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, NHCSXH huyện đã triển khai một số văn bản, chính sách mới về: Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với NHCSXH; văn bản Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Trà Lĩnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động của Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách mới, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: