HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời là nhà báo lớn, người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người đã viết hơn 2.000 bài báo, sử dụng hơn 150 bút danh, viết bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc… đăng trên 50 báo, tạp chí ở trong và ngoài nước. Các tác phẩm báo chí của Người có nội dung cách mạng sâu sắc, thấm đẫm tư tưởng cách mạng, giác ngộ và giáo dục quần chúng, góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Người đưa Tổ quốc lên đài vinh quang

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, phấn đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người mãi mãi là tài sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

 

Những câu chuyện xúc động về Bác Hồ qua lời kể của một cận vệ

VOV.VN - Được ở gần Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt mấy năm trời là may mắn lớn nhất trong cuộc đời người cận vệ năm xưa.

Trà Lĩnh đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Lĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) từ nay đến năm 2020, trong đó, xác định nội dung đột phá: Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thầy thuốc Việt Nam

Cách đây 62 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế. Từ đó, ngành y tế đã lấy ngày 27/2 làm ngày truyền thống của ngành.