Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Trà Lĩnh đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Chi tiết nhà phố VINCITY Q9 - BẢNG GIÁ - MẶT BẰNG - THANH TOÁN

Ngày bắt đầu: 05/22/2018
Ngày kết thúc:05/22/2018
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp